Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Makaleler
Başlık Filitre 
İçerik Filitre 
Göster # 
 
Ekim Gençliği
1 Referandumdan 1 Mayıs’a...
2 Emperyalist-kapitalist sistemin bunalımı koşullarında gençlik mücadelesi
3 Gerici-faşist ablukayı dağıtmak için...
4 “İsyanın sonu, yaratıcılığın sınırı yoktur!”*
5 Özgürlük ve gelecek için tek yol direniş, tek yol devrim!
6 Geleceğiz ve değişecek dünya!
7 Tarih bizi mücadeleye çağırıyor!
8 Düzenin çözümsüzlüğü ve gençliğin geleceği
9 Ferman da bizim, üniversiteler de!
10 Metal işçisi seçimini yaptı: DİRENİŞ!
11 1 Mayıs’ın çağrısı: Geleceksizliğe, sömürüye, faşist baskılara ve gericiliğe karşı direniş!
12 Burjuva gericiliği, emperyalist savaş ve saldırganlık... Bu abluka dağıtılacak!
13 Özgürlük, devrim, sosyalizm!
14 Ya barbarlık içinde çöküş, ya sosyalizm
15 "Denizlere çıkar sokaklar"
16 Politik gençlik hareketi geleneği - H. Fırat
17 Devrimci Gençlik Birliği üzerine
18 Gençlik hareketinin örgütlenme ihtiyacını karşılamak için...
19 Gençliğin seçimi sandığa sığmaz!
20 Sömürü, yolsuzluk, rüşvet, rant ve yağma düzenine karşı;
21 Direniş ve örgüt çağrısını güçlendirelim!
22 İsyan barikatlarından gençlik buluşmasına...
23 31 Mayıs patlaması ve “yaklaşan baharın kırlangıçları”*
24 Sevda uğruna berdar olan üç yiğit!
25 “Ücretsiz yemek yeme” eylemleri üzerine…
26 Politik ilkelerin (eşitlik, özgürlük, adalet) tarihsel hikayesi...
27 Gençlik hareketi; olanaklar, tehlikeler ve görevler...
28 Devrime hazırlığın çağrısı: Devrimcileşmek!
29 Devrim ve sosyalizm bayrağını yükseltmek için 1 Mayıs'ta kavga alanlarına!
30 Bahar döneminde yaratıcı ve inisiyatifli bir çalışma örgütleyelim!
31 Emperyalist savaşa, YÖK Yasa Tasarısı’na, faşist baskı ve teröre karşı…
32 Emperyalist savaşa karşı sınıf savaşı!
33 Zamanın ruhuna yansıyanlar...
34 ODTÜ’nün coşkusuyla gençliğin devrimci kavgasını büyütelim!
35 Türkiye’nin NATO’ya uşaklık macerası sürüyor…
36 Gençliğin anti-emperyalist duyarlılığı ve ODTÜ deneyimleri...
37 Yeni YÖK Yasa Taslağı’nın son hali hazırlandı...
38 Devrimci Kadın Kurultayı’na...
39 NATO, emperyalist-kapitalist sistemin bekçisi ve karşı-devrim aygıtıdır…
40 25 yıllık birikim, irade ve kararlılık...
41 Dejavu: Aynı sınav, aynı skandal...
42 Üniversitelerde gerici abluka!
43 “Geleceğine sahip çık!” kampanyası üzerine - Ekim Gençliği
44 Yurt deneyimimiz üzerine…
45 Kitle çalışmamız içerisinde yurtlar ve müdahale olanaklarımız
46 Gençlik çalışmasında yerel yayınların önemi
47 Yerel yayın deneyimimiz üzerine…
48 Yerel çalışma-merkezi eylemlilik ilişkisi üzerine
49 Kampanya çalışmamızda geçmiş bir yıl...
50 ‘96’nın deneyimleri ışığında platform çalışmasının güncel sorunları
51 İÜ’de iki kutup, iki farklı seçim...
52 Deneyimlerimiz ışığında yeni dönem yaz çalışması...
53 Dünyada “bir hayalet dolaşıyor”
54 Kampanya çalışması üzerine
55 Gençliğin sözü söz...
56 Zor dönemde en önde olmak...
57 Düzen cephesinin saldırılarına devrim cephesinden gençliğin yanıtı:
58 “Geçit Yok!” kampanyası üzerine…
59 88. yılında Ekim Devrimi yol gösteriyor... Yeni Ekimler’in partisi geleceğe yürüyor!
60 Gençlik içinde yeni soluk borularını açacak bir kampanya...
61 Kampanya çalışması üzerine...
62 İnsanlığın kurtuluş mücadelesinin gençlik içindeki soluğu: Ekim Gençliği
63 Günü kurtarma çabası, ilkesizlik ve devrimci eleştiri karşısında tahammülsüzlük!
64 İlkesizlik üzerine kurulu çarpıtmalar ve devrimci tutum...
65 Atılım ve SGD gölge dövüşü yaparak gerçeklerin üzerini örtemez!
66 ‘95-96 öğrenci örgütlenmesi deneyimleri
67 Öğrenci birliği modeli üzerine
68 Devrimci gençlik hareketi ve gençlik örgütlenmesi deneyimleri...
69 Gençlik örgütlenmesi sorunu ve hareketlilik-örgüt diyalektiği
70 Birleşik, kitlesel, militan bir gençlik hareketi yaratma sorumluluğu!
71 Kitle mücadelesi ve hareket örgüt diyalektiği üzerine
72 Yüksek öğrenim gençliği hareketinde örgütlenme tartışmaları...
73 ODTÜ VE ÖHK
74 Meslek/alan temelli öğrenci örgütlenmeleri üzerine
75 Kitle çalışması ve örgütlenme sorunu
76 Öğrenci gençliğin sorunları, mücadele olanakları ve görevler
77 Ticari eğitime karşı birleşik mücadeleye!
78 Gençlik hareketinin sorunları ve genç komünistlerin misyonu...
79 Gençlik hareketinin durumu, sorunlar ve görevler
80 Gençlik hareketinde yükselme eğilimi, görevler
81 Bir dönemin ardından...
82 Ticari eğitime karşı birleşik mücadeleye!
83 Genel olarak Toplam Kalite Yönetimi
84 Gençlik geleceğine sahip çıkıyor!..
85 Devrimci eğitim sorunu üzerine
86 Bir asimilasyon aracı olarak Kürdistan’da eğitim
87 Teziç’in “aile fotoğrafı” gençliği temsil edemez!
88 Üniversitelerde soruşturma terörü sürüyor!
89 Soruşturma, tutuklama ve baskılar yaygınlaşıyor!..
90 Öğrenci affı neyi gizliyor?
91 Faşist saldırılar ve doğru devrimci mücadele çizgisi
92 20. İTÜ Şenliği çizgi halini almış zorbaca tehditlerin gölgesinde geçti!..
93 Tırmandırılan faşist saldırılara karşı doğru tutum...
94 Anti-faşist mücadele ve gençlik hareketi…
95 80’lerden günümüze...
96 Burjuvazinin esaret zincirinin temel bir halkası: 12 Eylül
97 Dizginsiz bir baskı ve sömürü ile 12 Eylül düzeni sürüyor!
98 12 Eylül’ün mirası!
99 6 Kasım’ın ışığında…
100 6 Kasım eylemlerinin ardından...
101 6 Kasım’dan yansıyanlar
102 Sermaye devletine ve YÖK’e karşı birleşik kitlesel ve devrimci bir 6 Kasım için!
103 6 Kasım’da gençlik alanlardaydı...
104 6 Kasım’ın gösterdikleri ışığında
105 6 Kasım’ın gösterdikleri...
106 6 Kasım’ın gösterdiği...
107 6 Kasım eylemlerinin gösterdikleri ve hedeflerimiz
108 2009 1 Mayısı’nın kazanımları ile gençliği devrim sosyalizm mücadelesine kazanmaya!
109 2006 1 Mayısı ve gençliğe düşen görevler
110 2005 1 Mayısı’nın çağrısı…
111 Zor dönemin Denizler’i olmak!
112 1 Mayıs ve gençlik
113 1 Mayıs, gençlik ve Parti
Ticari eğitim ve Bologna süreci
1 LYS... Yeni bir kapı mı?
2 Sermaye – üniversite işbirliğinde bilimin gelişmesi mümkün mü?
3 “Yeni YÖK Yasası” parça parça hayata geçiriliyor
4 Bologna süreci üzerine-2
5 Bologna süreci üzerine-1
6 Eğitimin metalaşması ve paralılaştırılması
7 Üniversite, sermaye işgali altında!
8 Tıp eğitiminin sorunları
9 Üretim biçimleri, sınıflar ve üniversite
10 Üniversite-sermaye işbirliği üzerine/2
11 Üniversite-sermaye işbirliği üzerine/1
12 Üniversite-sermaye işbirliğinin diğer yüzü:
13 Üniversite-sanayi işbirliği ya da üniversitelerin “SAHİB”leri!
14 ODTÜ’nün arkası: Bir silah fabrikası...
15 ABD’nin hizmetinde bir kurum: Üniversite
16 Egemen ideolojinin “bilimsel” dayanakları...
17 Ücretli köle, çırak mühendis ve mimar olmayacağız!
18 Neo-liberal saldırıların anayasası...
19 Neo-liberal eğitim politikaları ve eğitim alanındaki saldırılar
20 Bölümler ve üniversiteler arası eşitsizlikler!
21 ASME: Bir ihanet çetesi!
22 AİESEC vaatlerinin arkasındaki gerçek:
23 Emperyalizmin eğitim saldırısı...
24 AB ve eğitim politikaları
25 Türkiye’de eğitimin AB’ye uyum süreci
26 İktisat eğitimi üzerine
27 Bologna Süreci, eğitimde ticarileştirmenin yeni bir boyutudur!
Genç-Sen üzerine...
1 Genç-Sen Genel Kurulu’na ve önümüzdeki sürece dair... (Aralık 2008)
2 Gençlik örgütlenmesi sorunu, Genç-Sen ve tutumumuz üzerine... (Haziran 2008)
3 YTÜ Genç-Sen çalışmasından yansıyanlar... (Mart 2008)
4 Genç-Sen süreci ve müdahalenin sorunları (Mart 2009)
5 “Genç-Sen’de bürokratik dayatmalara son!” (2009)
6 Yeni dönem ve Genç-Sen (Eylül 2008)
7 Genç-Sen Genel Kurulu ve sonrasına dair bir çerçeve... (Ocak 2008)
8 GENÇ-SEN Genel Kurulu toplandı! (Aralık 2007)
9 Öğrenci sendikası deneyimlerine kısa bir bakış (Aralık 2007)
10 Genç-Sen üzerine.... (13 Aralık 2007)
6 Kasım değerlendirmeleri
1 Aşılması gereken zayıflıklar, harekete geçirilmesi gereken olanaklar ışığında...
2 Birleşik, kitlesel, devrimci bir 6 Kasım için! (2012)
Devrimci Liseliler Birliği
1 Gerçeğin devrimci haykırışına kulak verin!
2 Mayıs şehitleri yürünecek yolu aydınlatıyor!
3 Türkiye’de anadil gerçeği - Esenyurt DLB
4 Yaz dönemi üzerine
5 1 Mayıs’ın coşkusuyla, Denizler’in yolundan devrim mücadelesini yükseltmeye!
Toplumcu Mühendis Mimar Şehir Plancıları
1 Dönüştürseniz de bu sokaklar emekçilerindir! - TMMŞP
2 ­Köprüden geçerken kapitalizmi görmek - TMMŞP
3 AKP’nin TMMOB’yi itibarsızlaştırma saldırısı - TMMŞP
4 AKP’nin bütçesi kimin sırtında? / TMMŞP
5 Burjuvazinin deprem fırsatçılığı
6 19 Eylül ve TMMOB
7 KHK saldırısı ve TMMOB’nin ataleti üzerine - TMMŞP
8 Madenlerde de ölümlerin sorumlusu kapitalizmdir! - TMMŞP
Parti
1 7 Haziran seçimleri ve siyasal tablo - EKİM
2 Komünist gençlik kampı toplandı
3 Komünist gençliğin konumu ve misyonu
4 25. yılda gençlik güçlerimize çağrı...
5 Gençlik hareketi ve genç komünistlerin görevleri
6 Bahar dönemi aynasında kitle çalışmamızın sorunları - EKİM
7 Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem II. bölüm - H. Fırat / EKİM
8 Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem I. bölüm - H. Fırat / EKİM
9 Çatı Partisi ya da solun tablosu
10 ABD, Türkiye ve Kürt sorunu
11 Burjuva gericiliğinin iç dalaşması ve devrimci sınıf çizgisi...
12 Dünya, bölge ve Türkiye...
13 Güncel gelişmeler ve sol hareket
14 Geçmişin devrimci mirası ve TKİP
15 Parti ve geçmişin devrimci mirası
16 Devrimci miras yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
17 Kriz ve devrimci mücadelenin sorunları
18 Bütünlüğü içinde kapitalizmin krizi
19 Referandum sonrası düzen siyaseti
20 Gericiliğin ağırlığı ve devrimci çıkış yolu
21 Tunus ve Mısır: Devrim için dersler...
22 Ortadoğu’da halk hareketleri-3 (Tunus-Mısır dersleri)
23 Ortadoğu’da halk hareketleri-2 (Tunus-Mısır dersleri)
24 Ortadoğu’da halk hareketleri-1 (Tunus-Mısır dersleri)
25 Yeni dönem ve partinin yüklenme alanları
26 Tarihsel dönem ve devrimci parti
27 Büyük devrimin aynasında parti davası
28 Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları
29 Gençlik hareketinin sorunları... / 6
30 Gençlik hareketi ve komünist gençliğin görevleri
31 Liseli gençlik çalışmasının sorunları
32 Gençlik hareketinin sorunları ve devrimci önderlik sorumluluğu...
33 Gençlik hareketi, olanaklar, sorunlar...
34 Liseli gençlik çalışmasına yüklenmek, geleceği örgütlemektir!
35 Yeni dönem ve genç komünistlerin görevleri
36 Yakın dönem deneyimleri üzerinden liseli gençlik çalışmamızın sorunları
37 Deneyimler ışığında üniversite çalışmamız üzerine düşünceler
38 Genç komünistler III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nda buluştu...
39 Yeni bir dönemin başında gençlik çalışması...
40 Gençlik içinde reformizm… - EKİM
41 Kitle çalışması ve örgütlenme sorunlarımız
42 Gençlik çalışması deneyimleri ışığında kitle çalışması üzerine notlar / 2
43 Gençlik çalışması deneyimleri ışığında kitle çalışması üzerine notlar / 1
44 Gençlik hareketinin sorunları... / 5
45 Gençlik hareketinin sorunları, olanaklar ve dönem değerlendirmesi
46 Gençlik hareketi ve örgütlenme sorunu
47 Gençlik hareketinin sorunları... / 4
48 Yeni dönem gençlik hareketi ve görevler
49 Reformizm, tasfiyecilik ve gençlik hareketi
50 Gençlik çalışmasının güncel sorunları
51 Gençlik çalışmamızın güncel esasları
52 Birleşik bir gençlik hareketi için
53 Gençlik içerisinde reformizmin etkisi ve görevler
54 Gençlik hareketinin sorunları... / 2
55 Gençlik hareketinin sorunları... / 3
56 Gençlik hareketinin sorunları... / 1
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack